Partnerský program Vision For

Partnerský program Vision For 

Tyto podmínky (dále také i Smlouva”) jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Vision For (Dále také i “VOP”, “Všeobecné obchodní podmínky”)

Definice jsou platné pro tyto podmínky (dále také i “Podmínky”)

Hlavní definiční pojmy (modifikace nebo diakritika velká a malá písmena jsou v těchto podmínkách přípustné a platné).


Vision For a také i “My”, “Naše”, “Námi”, “Provozovatel” - Vision For je provozovatel VISION FOR INC. LTD se sídlem Office Q 35a, Astbury Road, London, SE15 2NL, England na doméně www.visionfor.net všech služeb Vision For, tedy našich projektů FlixWeb.net a dalších.

Uživatel a také i “Vy”, “Vaše”, “Vámi”, “Člen” - registrovaný člen Vision For, který se registroval do služeb Vision For, stránek Vision For, Aplikačních služeb a využívá všechny tyto dostupné služby nebo další služby Vision For, je Tvůrcem, je Fanouškem, je Partnerem a může prohlížet dostupný uživatelský obsah Tvůrců, Vision For za určitých podmínek.

Partner a také i “Partner Vision For” - je uživatel, který se aktivně podílí na propagaci služeb Vision For, Vision For, stránek Vision For za provize a souhlasí s tímto Partnerským programem Vision For

Zákazník - nakupují fanoušek, uživatel - není registrovaný

Fanoušek - uživatel, který sleduje jiného Tvůrce, Uživatele a prohlíží si jeho dostupný Uživatelský obsah

Tvůrce - aktivní uživatel, který vytváří uživatelský obsah pro uživatele a fanoušky

Partnerské podmínky Vision For a také “Smlouva” “Podmínky” - jedná se o tyto Partnerské podmínky

Partnerský program Vision For a také i “Program”, "Partnerský program", "Program Vision For" - jedná se o zapojení partnera do aktivní spolupráce v rámci propagace Vision For, Služeb Vision For, stránek Vision For za účelem vyplácení provizí, dle jasně definovaných podmínek této smlouvy

Údaje uživatelů - osobní údaje uživatele

Stránky Vision For a také i “Platforma” - služba “nástroj” pro vytváření editačních stránek pro sdílení obsahu uživatelem na subdoméně.

Služby Vision For a také i “Služby”, “nabídky” - všechny služby a produkty, které spol. Vision For nabízí (služby, produkty, stránky Vision For, účet Vision For, Aplikační služby, naše projekty, položky a další dle VOP kde je vše definované)

Projekty - služby a produkty třetích stran, tzn např. i vaše projekty (obsah, služby apod. na stránkách Vision For)

Přidružené projekty - služby a produkty třetích stran ve spolupráci s Vision For

Účet Vision For a také i “Administrace”, “Partnerský účet Vision For”, “Partnerský účet” - administrační prostředí pro editaci stránek Vision For, využívání služeb Vision For, zobrazení nákupů, obsahů, počítání provizí, vyplácení odměn, sdělení marketingových informací aj. Nachází se v našich projektech FlixWeb a dalších.

Provize a také i “Odměny”, “Level bonus” - jsou to peníze, určené k vyplacení partnera, Tvůrce za vykonanou aktivní reklamní činnost pro Vision For dle definovaných podmínek.

www.visionfor.net a také i “webové stránky”, “Vsionfor.net” - zde se nachází naše služby Vision For, “naše projekty FlixWeb.net a jiné” u kterých mohou být dodatečné nebo upřesňující informace o našich projektech, službách Vision For a ty mohou odkazovat na jiné stránky Vision For. Na našich projektech i všech stránkách Vision For se mohou nacházet Registrace do služeb Vision For a VOP pro tyto služby. Pokud by zde dodatečné podmínky nebyly platí pro ně automaticky tyto VOP.

Registrace - jedná se o registraci uživatele, který se zaregistroval přes naše webové stránky nebo stránky Vision For, služby Vision For jakéhokoliv uživatele nebo partnera. Zaplatí li uživatel za služby Vision For, stránky Vision For náleží partnerovi, který ho zaregistroval odměna.

Provizní obrat - je částka, ze které se vypočítává provize pro partnera

Struktura a také i “Organizace” - jsou všichni registrovaní partneři díky vašemu ID, kteří se řadí pod vás do linie.

WWW stránky - jsou jakékoliv stránky, kde propaguje partner, uživatel stránky Vision For, Služby Vision For, Vision For

Katalog Vision For a také i “katalog” - jedná se o katalog, kde se nachází Aplikační služby, služby Vision For a služby Vision For, Aplikační služby mohou být veřejné i neveřejné.

Naše projekty a také “Naše projekty” - jedná se o další naše služby a produkty, které mohou mít dodatečné podmínky a je nutné se do nich zaregistrovat zvlášť. VOP se na tyto projekty vztahují také.

Položka a také i “položky” - všechny materiály, materiály ke stažení zde nedefinované vyskytujících se na stránkách Vision For a službách Vision For.

 

Partnerský program Vision For (dále také i “Program”, “Smlouva”, “Dohoda”) - umožňuje šířit reklamu Vision For, stránek Vision For, služeb Vision For za přesně definovaných Podmínek touto Smlouvu. 

Za šíření a propagaci Vision For, stránek Vision For, služeb Vision For je partnerovi připisována odměna. Odměna je připisována za uskutečnění nákupu zaplacených služeb Vision For, stránek Vision For na stránkách Vision For partnera nebo jiného uživatele či partnera v provizní hierarchii (úrovně) dle tabulky provizí. Každý nový uživatel je identifikován pomocí ID partnera, kterému je následně připisována provize za uskutečněné a zaplacené služby Vision For, stránky Vision For. Odměny pro partnera jsou jasně definovány v této Smlouvě. V případě, že služba Vision For, stránky Vision For nebude spadat do toho konceptu provizí, bude jasně u služby Vision For, stránek Vision For definované upozornění.


Partnerský program Vision For 

Podmínky používání Partnerského programu Vision For (dále jen “Podmínky”, “Smlouva”, Dohoda”)

Aktivním využíváním partnerského programu Vision For ("dále jen “Program") se zavazujete dodržovat následující Podmínky, Všeobecné obchodní podmínky Vision For a kritéria, které jsou nedílnou součástí těchto Podmínek. Program je provozován podnikatelským subjektem VISION FOR INC. LTD se sídlem Office Q 35a, Astbury Road, London, SE15 2NL, England. 


Vision For si vyhrazuje právo aktualizovat a měnit tyto Podmínky používání Vision For, Programu Vision For bez předchozího upozornění. Všechny nové funkce, které rozšiřují nebo zlepšují stávající Program včetně zavedení nových nástrojů a zdrojů, musí být v souladu s těmito Podmínkami. Vaše další používání Programu po provedení těchto změn bude znamenat, že s těmito změnami souhlasíte. Nejnovější verzi Podmínek používání Programu si můžete kdykoli prohlédnout na www.visionfor.net.

Porušení některé z níže popsaných Podmínek bude mít za následek zrušení účasti v tomto Programu a neproplacení veškerých plateb za provize, které jste získali v době, kdy k porušení pravidel došlo. Souhlasíte také, že ponesete veškeré následky s partnerským Programem spojené.


Práva a povinnosti


Podmínky pro aktivní a pasivní Program

 • Registrací balíčku Free, registrací nebo nákupem služby Vision For se stáváte pasivním partnerem, kde je povoleno registrovat nové uživatele a potencionální partnery, bez nároku na provize.
 • Zakoupením služeb Vision For, stránek Vision For přesněji členského balíčku se stáváte automaticky aktivním partnerem a máte nárok na provize, dle jasně definovaných podmínek této Smlouvy.
 • Programu se mohou účastnit pouze plnoleté osoby, které jsou oprávněny uzavírat smlouvy (závazné dohody).
 • Musíte být fyzickou osobou. Účty registrovaných "robotů" nebo jiné automatizované metody nejsou povoleny.
 • Aby byl váš Program plně funkční a vyplácel vám odměny za Vaši vykonanou reklamní činnost pro Vision For, musíte uvést do profilu Vision For, vaše celé jméno, platnou e-mailovou adresu, adresu a všechny ostatní informace požadované touto Smlouvu, jako např. důkaz, že můžete uzavírat závazné obchody a jste plnoletí.
 • Přístup do Programu smí používat pouze jeden uživatel – Váš Program nesmí sdílet více osob.
 • Jste zodpovědní za to, že svůj účet Vision For a všechny údaje v Profilu uchováte v bezpečí. Vision For nemůže být a nebude odpovědný za jakékoliv ztráty nebo poškození zapříčiněné nedodržením těchto Podmínek.
 • Jste odpovědní za veškeré odchozí údaje z Vašeho účtu Vision For a činnost, ke které v jeho rámci dojde (i v případě, že údaje použil některý z uživatelů/partnerů, který má k Vašemu účtu přístup).
 • Jedna fyzická osoba nebo právnická osoba nesmí vlastnit více než jeden účet stejného projektu Vision For.
 • Partnerský program je zakázáno používat k jakýmkoliv nelegálním či neoprávněným účelům. I při dodržení Podmínek používání služeb nesmíte svou činností porušit zákony ve vaší jurisdikci (včetně autorského práva).


Reklamní činnost - odkazy / grafika na vašich stránkách či ve vašich e-mailech nebo jiné formy komunikace.


Jakmile vyvinete jakoukoliv činnost směřující k propagaci, reklamě, marketingu Vision For, tohoto Programu, Stránek Vision For, služeb Vision For automaticky souhlasíte s těmito podmínkami Partnerského programu a můžete automaticky použít unikátní partnerský kód (identifikační kód ID, dále jen "ID"), přes který je možné registrovat nové uživatele i budoucí partnery a vyvíjet tak reklamní činnost směrovanou k uzavření platného obchodu pro Vision For a následně tak získávat odměny! Dále získáte i Partnerský účet, kde najdete výpočty odměn. Za šíření v rámci propagace a následného nákupu novým uživatelem služeb Vision For je partnerovy připisována odměna. Odměna pro partnera je připisována za uskutečnění placeného nákupu služeb Vision For uživatelem a to na stránkách Vision For, služeb Vision For, který se registroval do stránek Vision For, služeb Vision For pomocí ID, který mu poskytl partner. V jiném případě nárok na odměnu partner nemá. Odměny pro partnera jsou jasně definovány v této Smlouvě nebo na stránkách Vision For, stránkách Vision For uživatelů a partnerů nebo na www.visionfor.net


Partnerské či reklamní odkazy mohou vést na domovskou stránku Vision For nebo na stránky Vision For uživatelů a partnerů, kde je registrace podporována. Odměnu získáte pouze tehdy, pokud uživatel bude registrován přes vaše ID a nakoupí služby Vision For, v jiném případě partner na odměnu nárok nemá.

Po odsouhlasení těchto Podmínek můžete umisťovat odkazy, bannery nebo jinou grafiku, kterou si sami vytvoříte na své stránky Vision For nebo jakékoliv jiné www stránky, do svých e-mailů, sociálních sítí a dalších forem komunikace a zavazujete se dodržovat platné zákony v zemi kde propagujete při marketingové komunikaci! Vision For není zodpovědný za vaši jakoukoliv propagaci jak veřejnou či neveřejnou.


Partner je plně zodpovědný za propagaci i obsah propagačních stránek Vision For, služeb Vision For které mohou být součástí Vision For, účtu Vision For, služeb Vision For. V případě porušení právních předpisů země, kde propaguje Partner pomocí propagačních stránek Vision For zodpovídá v plné kompetenci a to i trestně sám Partner.


Odměny a platby

Aby partner mohl získat odměny = provizní, meziprovizní i jiné dle tabulky a rozdělení za prodej služeb Vision For, musí uživatel uskutečnit registraci skrze naše stránky www.visionfor.net nebo stránek Vision For partnerů a uživatelů, služeb Vision For a to díky ID partnera a nebo speciálnímu odkazu a nebo doméně/subdoméně partnera a uživatel musí po vstupu do stránek Vision For, služeb Vision For uskutečnit platbu za služby Vision For.


V případě, že-li se uživatel stane Partnerem a následně zprostředkuje další obchody (služby Vision For), následuje partnerovi, který jej do systému zaregistroval provizní, meziprovizní i jiné odměny, dle tabulky a rozdělení.


Některé provize za služby či produkty Vision For vůči Partnerům mohou být počítány i se 7 a více denním zpožděním a to díky zákonu, který chrání uživatele jako takové při nakupování přes internet, kdy je za určitých podmínek možné službu vrátit a to v této ochranné lhůtě. V případě, že-li bude uplatněna garanční lhůta u služby Vision For, nebude odměna pro partnera vyplacena. Odměny se získávají za zprostředkování služeb Vision For dle provizních tabulek.


Odměna pro partnery se vypočítává s provizního obratu, který může být u každé Naší nebo služby Vision For jiný a také je buď provizní, meziprovizní i jiné dle tabulky a rozdělení. U služby Vision For může být zahrnuto více provizních obratů, ze kterých následují odměny pro partnery. Provizní obrat, provizní odměny každé služby Vision For mohou být uvedeny na stránkách Vision For (www.visionfor.net, projektech Vision For např. FlixWeb.net a jiných) a jsou stanoveny provozovatelem.


Provizní obrat se počítá ze zaplacené služby. Pokud je Vision For plátcem DPH, provizní obraz se počítá po odpočtu DPH ze zaplacené částky. Všechny částky ze služeb Vision For najdete na Vision For, Projektech Vision For, www.visionfor.net, službách Vision For, našich projektech např. FlixWeb.net, ze kterých se vypočítávají odměny pro partnera. Pak-li že se bude počítat provizní obrat z jiné než zaplacené částky, bude u služby Vision For upřesněno z jaké částky to bude.


Provize/odměna = jedná se o provizi, kterou získal sám Partner za zprostředkovanou a zaplacenou službu, reklamu pro Vision For.

Meziprovize = jedná se o provizi, kterou získá partner za zprostředkovanou a zaplacenou službu Vision For svého partnera.

Opakovaná provize = jedná se o provizi, kterou získá partner v případě, že za stejnou službu Vision For se platí opakovaně a to v časovém intervalu.


Provizní odměny dle tabulky a rozdělení


Co je linie: Jedná se o registrace, které se vždy řadí do hloubky pod Vašeho nově registrovaného partnera. Zaregistrujete-li partnera a ten i jeho ostatní partneři zaregistrují již kohokoliv, jedná se o vaši první linii. Zaregistrujete-li dalšího partnera a ten i jeho ostatní partneři již kohokoliv, tak se jedná o vaši druhou linii.


Co je úroveň/level: jedná se o registrace, které se vždy řadí do šířky. Tzn. když zaregistrujete partnera nebo uživatele, bude vždy ve vaší první úrovni. Zaregistruje-li kohokoliv váš již registrovaný partner, ocitne se právě registrovaný ve vaší již druhé úrovni.


Co je struktura/organizace: Jedná se o registrace uživatelů i partnerů, kteří se řadí pod vás i ostatní, dle marketingového plánu


Marketingový plán: Jedná se o rozmístění vaší organizace dle provizních tabulek


Provizní tabulka: určuje %, která jsou vypláceny dle provizních odměny.


Bonus: název odměny - odměnu určuje provizní tabulka


Základní provize a meziprovize pro partnery (dále také “Level bonus = "Affiliate level, Elite Level)”)


Do základních provizí tzv. úrovní partnerů dle tabulky se rozpočítává kompletně 35% z provizního obratu dané služby Vision For


Manažerské provize a meziprovize pro partnery (dále také Manager Booster)

Bonusová manažerská provize 5% až 40% ze zaplacených členských balíčků a 5% ze služeb Vision For. Bonusová manažerská provize se může lišit a může i nemusí být vyplácena. Jedná se o bonus a Vision For má právo s tímto bonusem nakládat dle vlastního uvážení. Každý nový kalendářní měsíc můžou být podmínky i procenta upřesněny. Partner bude vždy předem informován o aktuálních podmínkách na každý kalendářní měsíc.


Jaké provize a ze kterých služeb Vision For i z jaké úrovně dostanete jsou viz. níže.


Provize za zakoupení služeb Vision For

Tvoření sítě (úrovně), tzn. zakoupení nových služeb Vision For v rámci sítě partnera

Součástí tohoto odstavce jsou body A), B), C)


 • Provize pro balíček Premium (pouze pokud je nabízen)

Pro balíček Premium jsou určeny provize pouze z první úrovně (Affiliate level).

Pro aplikační služby jsou určeny pouze provize z první úrovně (Affiliate level). 


 • Provize pro balíček Luxury (pouze pokud je nabízen)

Pro balíček Luxury, jsou určeny možné provize z první, druhé, třetí, čtvrté, páté úrovně (Elite level).

Pro aplikační služby jsou určeny provize z první, druhé, třetí, čtvrté, páté úrovně (Elite level).


 • Provize pro balíček Master

Pro balíček Master, jsou určeny provize z první, druhé, třetí, čtvrté, páté úrovně (Elite level)

Pro aplikační služby jsou určeny provize z první, druhé, třetí, čtvrté, páté úrovně (Elite level).


 • Provize pro balíček Exclusive (není nabízený veřejně)

Pro balíček Master, jsou určeny provize z první, druhé, třetí, čtvrté, páté úrovně (Elite level)

Pro manažerská provize jsou určeny provize z celé organizace partnera, dle druhu zařazení (Manager Booster).

Pro aplikační služby jsou určeny provize z první, druhé, třetí, čtvrté, páté úrovně (Elite level).

A)

Provize z úrovní (provize pro partnera a to konkrétně z balíčků Master, Eclusive)


Tabulka:

1. Úroveň = 15% z provizního obratu “registrace pod sebe” 

2. Úroveň = 5% z provizního obratu

3. Úroveň = 5% z provizního obratu

4. Úroveň = 5% z provizního obratu

5. Úroveň = 5% z provizního obratu


Plněné podmínky pro Level bonus se ustanoví a odměna se vypočte. Odměna se může vypočíst i po uplynutí 7 denní nebo více denní ochranné lhůty pro uživatele. V případě storna zaplacených služeb Vision For v této ochranné lhůtě vaše provize zaniká. U služeb krom členských balíčků je ochranná lhůta 14 až 30 dní.


B)

Manažerská provize (provize pro partnera balíčku Exclusive)


Vision For má právo na každý kalendářní měsíc vybrat pro partnery balíčku Exclusive, ten druh manažerského bonusu, který určí a jen jestli ho pro partnery určí.


Jedná se manažerský bonus a partnerům je udělován za zásluhy a není možné ho uživatelem, partnerem po Vision For vyžadovat. Vision For má právo tento bonus nevyplatit a to bez udání důvodů. Není možné partnerem ani uživatelem však nahlížet do úplných statistik firmy. Manažerská provize je založena na vzájemné důvěře firmy a partnera. Statistiky budeme zveřejňovat ve formě dostupné informační ideologii.


Vybrané služby dalších služeb Vision For projektu Flix Web, ze kterých bude počítán obrat i manažerské provize, budou vždy pro manažery upřesněny v účtu Vision For projektu Flix Web.


Druh manažerského bonusu


Manager Booster Universal

Manažerská 5 % provize z provizního obratu partnerské sítě projektu FlixWeb se počítá pouze z prodaných členských balíčků služeb Vision For projektu FlixWeb a to pro ty, kteří v jednom kalendářním měsíci dosáhnou 1000,- bodů na provizích (1,- € = 1 bod). Dělí se každý kalendářní měsíc mezi všechny, kdo splní podmínku a mají zaplacený balíček Eclusive.


Manager Booster Network / MAX

(1b = 1 € ze členských balíčků) 

 

Příklad:

Členský balíček Eclusive stojí 59 € = 59 bodů 

 

Manažerská provize z provizního obratu členských balíčků. Dělí se ze sítě partnera, dle kariérní úrovně 10 až 40%. Každý měsíc se počítá nová kariéra.

Network 10% (2%, 4%, 6%, 8%, 10%)

Max 40% (10%, 20%, 30%, 35%, 40%)

 

2000 bodů     = 2 až 10%

4000 bodů     = 4 až 20%

8000 bodů     = 6 až 30%

16000 bodů   = 8 až 35 %

32000 bodů   = 10 až 40%


Manager booster Product


(1b = 1 € ze služeb Vision For) 

 

Příklad:

Fan klub za 30 €/ měs = 30 bodů

 

Manažerská 5 % provize z provizního obratu služeb. Dělí se ze sítě partnera, dle kariérní úrovně 1%, 2%, 3%, 4%, 5% (Celkově se rozděluje 5%). Každý měsíc se počítá nová kariéra.


1000 bodů   = 1%

2000 bodů   = 2%

4000 bodů   = 3%

8000 bodů   = 4%

16000 bodů = 5%


C)

Provize ze zakoupení aplikačních služeb Vision For, našich služeb Vision For, produktů Vision For v katalogu Vision For nebo na stránkách Vision For (Provize pro Tvůrce, “Autora” a Partnera)


1.C Provize pro autora bez propagace partnerem

Bez součinnosti a propagace našeho partnera náleží autorovy služby 80% provize. Tzn. autor si vlastní službu propaguje sám na sebe a na svých stránkách Vision For.


2.C Provize pro autora / partnera v případě propagace partnerem.

Aby byla tato skutečnost byla splněna, je nutné aby partner nakoupil nebo uskutečnil zprostředkování nového zákazníka a budoucího uživatele přes speciální ID odkaz, který ho identifikuje jako partnera, který zprostředkoval onu službu. Tento speciální kód najde partner ve svém účtu Vision For.


2.1.C) Veřejná nabídka - uživatel, partner nenakoupí sám na sebe (nakoupí cizí zákazník přes ID nebo ID odkaz partnera, tzn. toho, který danou službu Vision For propagoval). Aplikační služba je ve vaší organizaci (Level bonus).


Provize pro Tvůrce “Autora”

Autor “Tvůrce” aplikační služby získá: 40 - 50% provize (výši provize 40% nebo 50% určuje Vision For v závislosti na různých akcích Vision For pro partnery).


Provize pro Partnera (Vy) - příklad: partner v první, druhé, třetí, čtvrté a páté úrovni tedy pod vámi, který nenakoupí sám na sebe na své platformě:


1. Úroveň = 15% z provizního obratu jde pro toho kdo aplikační službu propaguje (tzn. jakýkoliv partner.  Zde existuje výjimka v 1. úrovni - aplikační služba může být zakoupena i v jiné organizaci).

2. Úroveň = 5% z provizního obratu pro Vás jako partnera

3. Úroveň = 5% z provizního obratu - pro vás z prodeje ve druhé úrovni

4. Úroveň = 5% z provizního obratu - pro vás z prodeje ve třetí úrovni
5. Úroveň = 5% z provizního obratu - pro vás z prodeje ve čtvrté úrovni2.2.C) Veřejná nabídka - uživatel, partner nakoupí sám pro sebe (sám partner nakoupím na své vlastní platformě nebo na platformě cizí přes affiliate ID, která vede na danou službu). Aplikační služba je zakoupena ve vaší organizaci (Level Bonus)


Provize pro Tvůrce “Autora”

Autor “Tvůrce” aplikační služby získá: 40 - 50% provize. (výši provize 40% nebo 50% určuje Vision For v závislosti na různých akcích Vision For pro partnery).


Provize pro Partnera (Vy) - příklad: partner v první, druhé, třetí, čtvrté a páté úrovni nakoupí na vlastní platformě sám na sebe.


1. Úroveň = 15% z provizního obratu - získá partner, který si aplikační službu nakoupí. (Pro 1. úroveň platí výjimka: partner získá provizi i ze zakoupení služby v jiné organizaci)

2. Úroveň = 5% z provizního obratu - získáte vy jako partner

3. Úroveň = 5% z provizního obratu - získáte vy jako partner
4. Úroveň = 5% z provizního obratu - získáte vy jako partner
5. Úroveň = 5% z provizního obratu - získáte vy jako partner


2.3.C) Neveřejná nabídka - uživatel, partner nakoupí sám na sebe v účtu Vision For (sám partner nakoupím ve svém účtu Vision For)


Uživatel, Partner pod svým účtem Vision For, pokud nakoupí sám na sebe (tzn. na své vlastní platformě ve svém účtu Vision For), tak nemá nárok na provizi. Na provizi má nárok partner v úrovni směrem nahoru.


Provize pro Tvůrce “Autora”

Autor “Tvůrce” aplikační služby získá: 40%50% provize (výši provize 40% nebo 50% určuje Vision For v závislosti na různých akcích Vision For pro partnery).


Provize pro Partnera (Vy) - příklad: partner v první, druhé, třetí, čtvrté a páté úrovni nakoupí ve svém účtu Vision For


1. Úroveň = 15% z provizního obratu - získáte vy jako partner

2. Úroveň = 5% z provizního obratu - získáte vy jako partner

3. Úroveň = 5% z provizního obratu - získáte vy jako partner
4. Úroveň = 5% z provizního obratu - získáte vy jako partner
5. Úroveň = 5% z provizního obratu - získáte vy jako partner


2.4.C Dále:

Aktuální výši provizí je možné nalézt na stránkách Vision For www.visionfor.net, stránkách Vision For uživatelů.


Všechny provize jsou počítány z aktuálního provizního obratu. Partneři jsou, v jurisdikci, pod kterou spadají, odpovědní za placení daní za všechny výdělky, které prostřednictvím Partnerského Programu Vision For získají.


Struktura provizí se může změnit dle našeho uvážení, všechny partnery však na změnu upozorníme. Provize, které získáte ještě v době, kdy platily starší Podmínky, budou vyplaceny v souladu se starými Podmínkami. Provize, které získáte v době, kdy platí nové Podmínky, budou vyplaceny v souladu novými Podmínkami.


Vyhrazujeme si právo odmítnout vyplacení provizí, které byly provedeny podvodnou, nezákonnou nebo příliš agresivní činností, pochybnými metodami prodeje nebo marketingu nebo taktéž chybou našeho systému.


Vyplacení provizí a fakturace

Vaše provize za aktivní činnost pro Vision For se nachází v účtu Vision For.


Provize začneme vyplácet ve chvíli, kdy vaše odměny překročí hranici 40,- €. Pokud váš účet tuto hranici nikdy nepřekročí, provize vám vyplaceny nebudou. Jsme odpovědní pouze za vyplácení odměn za účty, které hranici 40,- € překonají.


K vyplacení provize je nutné vystavit vaši fakturu nám. Můžete tak učinit přes jakýkoliv fakturační systém a následně přiložit do účtu Vision For a zažádat o vyplacení. Fakturační údaje jsou uvedeny na stránkách Vision For www.visionfor.net nebo v záhalví této Smlouvy.


Vyplacení provizí

A. Provize jsou vypláceny na váš bankovní účet. Není možné posílat šeky, kreditní karty nebo peníze. Abyste mohli přijímat provize, musíte mít číslo bankovního účtu. Provize po domluvě můžeme zaslat partnerovi i na jiný typ účtu, např. el. peněženky apod. Tato možnost je na našem uvážení. Zde si však účtujeme 5% poplatek. Partner si svou provizi může nechat vyplatit na partnerský kredit.


B. Partner musí svou odměnu fakturovat Vision For nejpozději do jednoho kalendářního roku od jeho registrace do služeb Vision For. Do každého nového kalendářního roku se začínají počítat všechny odměny pro všechny partnery od nuly. Pokud nenaplníte kvótu pro vyplacení 40,- € odměna propadá ve prospěch Vision For. Po tomto datu začíná nové provizní období a nový kalendářní rok pro sbírání odměn.


Identifikujte se jako Partner Vision For

Je zakázáno vydávat jakákoli tisková prohlášení, která by se týkala této dohody a vaší účasti v Programu. Takováto činnost by měla za následek vaše vyškrtnutí z Programu. Kromě toho není možné jakkoli zkreslovat nebo přibarvovat skutečnou podstatu vztahu mezi Vámi a Naší stranou, prohlašovat, že se podílíte na vývoji Našich produktů a služeb Vision For, Partnerského programu apod., že spadáte pod podnikatelský subjekt „Vision For“, tvrdit nebo naznačovat spojení Nás s Vámi nebo jakoukoli jinou osobou, subjektem nebo uživatelem, které nejsou výslovně povoleny těmito Podmínkami (včetně tvrzení nebo naznačování, že podporujeme, sponzorujeme, schvalujeme nebo přispíváme libovolnou částkou na jakoukoli charitativní nebo jinou činnost).


Splátkový (provizní) kalendář

V případě, že-li máte nárok na provizi dle této Smlouvy a v partnerském účtu si vyžádáte o její proplacení, jsme povinni po vystavení faktury Vámi, Vám odměnu vyplatit do 30ti kalendářních dnů. Fakturu vystavte dle zákona a jako partner za správnost a vystavení faktury ručíte v plné výši Vy. Vision For neodpovídá za to, že partner nezíská potřebná povolení k podnikatelské činnosti nebo za to, že nezaplatí příslušné daně, odvody nebo si nesplní jiné závazky vůči jeho státu vyplývající z jeho podnikatelské činnosti.


Definice uživatele

Uživatelé, kteří nakupují služby Vision For, budou považováni za naše uživatele. Proto se na ně budou vztahovat všechna naše pravidla, zásady a pracovní postupy týkající se objednávek uživatelů, zákaznického servisu a prodeje služeb Vision For. Můžeme kdykoli změnit naše zásady a pracovní postupy. Například můžeme určovat ceny, za které mají být služby nabízené v rámci stránek Vision For, služeb Vision For, toho Programu v souladu s naší cenovou politikou. Katalog cen a dostupnost produktů i služeb Vision For se mohou čas od času měnit.


Vaše odpovědnost

Ponesete výhradní odpovědnost za vývoj, provoz a údržbu stránek Vision For, stránek či vašich stránek, sociálních sítích a všech materiálů, které se na nich objeví. 


Budete například odpovědní za:

Technický provoz vašich stránek Vision For, www stránkách, sociálních sítích a všech souvisejících zařízení. 


Zajištění toho, že zobrazení speciálních odkazů na vašich stránkách Vision For, www stránkách, sociálních sítích neporušuje žádnou dohodu mezi Vámi a třetí stranou (případně jakákoli omezení nebo požadavky, které na Vás klade třetí strana, jež hostí vaše stránky Vision For, www stránky, sociální sítě). 


Přesnost, pravdivost a vhodnost materiálů umístěných na vašich stránkách Vision For, www stránkách, sociálních sítích (včetně materiálů a veškerých informací o výrobcích a služeb Vision For, které spadají pod Speciální odkazy). 


Zajištění, že materiály zveřejněné na vašich stránkách Vision For, www stránkách, sociálních sítích neporušují ani nebudou porušovat práva žádné třetí strany (včetně například autorských práv, ochranných známek, soukromí nebo jiných osobních či vlastnických práv). 


Zajištění, že materiály zveřejněné na vašich stránkách Vision For, www stránkách, sociálních sítích nejsou urážlivé nebo jinak nezákonné. 


Zajištění, aby vaše stránky Vision For, www stránky, sociální sítě přesně a dostatečně zveřejňovaly, a to buď prostřednictvím ochrany osobních údajů nebo jinak, jak se shromažďují a používají, ukládají a zveřejňují údaje získané od návštěvníků, včetně toho, že případná třetí strana (včetně inzerentů) může využít obsah a nebo shromažďovat informace přímo od návštěvníků, a může také rozpoznat nebo umístit cookies prohlížečů těchto návštěvníků.


Dodržování právních předpisů

Podmínkou pro vaši účast v Programu je váš souhlas s tím, že jako účastník (partner) Programu budete dodržovat veškeré zákony, vyhlášky, předpisy, nařízení, příkazy, licence, povolení, rozsudky, rozhodnutí nebo jiné požadavky vydané jakýmkoli státním orgánem, do jehož jurisdikce spadáte, ať už jsou tyto zákony, atd. platné nebo vstoupivší do platnosti v době, kdy budete partnerem Programu. Bez omezení výše uvedeného závazku také souhlasíte s tím, že souhlasíte s podmínkou své účasti v Programu, že vaše jednání bude v souladu se všemi platnými zákony (federálními, státními nebo jinými), které upravují pravidla pro obchodní sdělení, včetně CAN-SPAM Act z roku 2003 a všech ostatních anti-spamových zákonů.


Trvání dohody a Programu

Tato dohoda vstoupí v platnost odsouhlasením těchto Podmínek a její platnost vyprší ve chvíli, kdy bude ukončena kteroukoliv ze stran nebo dle podmínek služeb Vision For. Vy i My můžeme dohodu ukončit buď s uvedením důvodu jejího ukončení nebo bez něj, emailovým (aktuální email ve Vašem Profilu) oznámením o ukončení trvání dohody. Po vypovězení dohody z libovolného důvodu ukončíte svou činnost v Programu a ze svých stránek Vision For, www stránek odstraníte všechny odkazy na všechny služby Vision For, služby Vision For, Vision For, všechny naše ochranné známky, firemní oblečení nebo loga, všechny materiály poskytnuté Námi nebo za Nás, pokud měly souvislost s Programem. Vision For si vyhrazuje právo kdykoli Program ukončit.


Ukončení

Vision For má právo dle vlastního uvážení pozastavit nebo ukončit váš účet, partnerský Program a odmítnout veškeré současné či budoucí použití Programu či jakékoliv jiné služby Vision For, a to z jakéhokoli důvodu a kdykoliv. Takové ukončení služby bude mít za následek deaktivaci nebo smazání vašeho účtu nebo vašeho přístupu k tomuto účtu, Programu, propadnutí a vzdání se všech provizí, které měly být vyplaceny, pokud byly získány podvodně, nezákonně, příliš agresivně, za použití pochybného prodeje. Vision For si vyhrazuje právo odmítnout služby komukoli, kdykoli a bez udání důvodu.


Povinnosti smluvní strany (partnera)

Smluvní strana si je vědoma toho, že Vision For nebude spolupracovat se smluvní stranou, která využívá doménu nebo subdoménu, jež je zavádějícím způsobem podobná „Vision For“, “FlixWeb” nebo jakékoli jiné ochranné známce a nebo má název podobný Vision For, Flix Web nebo jejím partnerům či službám a produktům Vision For.


Smluvní strana musí vzít v úvahu ochrannou známku a další práva Vision For, pokud chce zavést kampaň placeného vyhledávání, jež má za cíl zlepšit dostupnost v internetových vyhledávačích. Smluvní strana souhlasí, že nebude používat klíčová slova, která jsou podobná „Vision For“,”FlixWeb” nebo jakákoliv jiná klíčová slova chráněná ochrannou známkou a nebo název přímo patřící Vision For, stránek Vision For včetně „Vision For“, a „Vision-For“ to samé se týká i dalších projektů s tím související, které budou pod Vision For spadat.


Pokud Vision For dojde k závěru, že smluvní strana porušila anti-spamová pravidla nebo propagovala služby Vision For jakýmkoliv jiným nepovoleným způsobem, může (bez omezení jakýchkoliv dalších práv nebo opravných prostředků) odepřít smluvní straně provizi jinak splatnou podle pravidel této dohody, případně s okamžitou platností dohodu vypovědět, a to oznámením kdykoli v době jejího trvání.


Vztah smluvních stran

Obě strany jsou nezávislými dodavateli, a nic v této dohodě nezavazuje k vytvoření či poskytnutí pracovního poměru mezi smluvními stranami. Nebudete mít žádnou pravomoc, vznášet nebo přijímat jakékoliv nabídky nebo nás zastupovat v náš prospěch. Neučiníte žádné prohlášení, ať už na svých stránkách nebo jiným způsobem, jež by bylo v rozporu s čímkoli v této dohodě.


Omezení odpovědnosti

Neodpovídáme za nepřímé, zvláštní nebo následné škody (či jakékoli ztráty příjmů, zisků nebo dat), které vzniknou v souvislosti s touto dohodou nebo Programem, i když jsme byli na tuto možnost upozorněni. Naše celková odpovědnost za tyto škody, které vzniknou v souvislosti s touto dohodou nebo Programem, nepřesáhne výši provizí, které vám byly vyplaceny nebo měly být vyplaceny v souladu s touto dohodou.


Vyloučení odpovědnosti

Neexistují žádné výslovné nebo předpokládané záruky nebo zastoupení s ohledem na Program nebo služby Vision For prodávané jeho prostřednictvím (zahrnující záruky na funkčnost, obchodovatelnost, neporušení pravidel nebo jakékoli předpokládané záruky vyplývající z předmětu plnění, jednání, nebo obchodních zvyklostí). Neručíme za nepřerušenou a bezchybnou funkčnost stránek Vision For, Partnerské účtu Vision For, služeb Vision For a za případné přerušení jejich funkčnosti nebo chybu neneseme odpovědnost.


Nezávislé vyšetřování

Potvrzujete, že jste si dohodu přečetli a souhlasíte se všemi jejími ustanoveními a Podmínkami. Chápete, že Vision For může kdykoliv (přímo nebo nepřímo) vyžadovat vaše doporučení zákazníků podle podmínek, které se mohou lišit od Podmínek obsažených v této dohodě, nebo provozovat webové stránky, které budou podobné nebo budou konkurovat vašim stránkám. Nezávisle jste zhodnotili přínos, který pro vás účast v Programu má, a nespolehli jste se na žádné zastoupení, záruky nebo prohlášení odlišné od těch, které jsou součástí této dohody.


Arbitráž

Veškeré spory související jakýmkoliv způsobem s touto dohodou (včetně jakéhokoli skutečného nebo údajného porušení těchto Podmínek), jakýmikoli transakcemi nebo aktivitami souvisejícími s touto dohodou nebo vaším vztahem k Vision For nebo partnerům, budou předloženy soudu.


Různé

Vision For se zavazuje, že neposkytne osobní údaje třetí straně. Poskytnutá data budou použita pouze při vzájemné komunikaci, při vzájemné komunikaci mezi registrovanými uživateli a partnery nebo za účelem realizace objednaných služeb/produktů Vision For, v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci služeb dle podmínek Zásady ochrany osobních údajů


Vision For neodpovídá za to, že partner nezíská potřebná povolení k podnikatelské činnosti nebo za to, že nezaplatí příslušné daně, odvody nebo si nesplní jiné závazky vůči jeho státu vyplývající z jeho podnikatelské činnosti.


Tato dohoda se bude řídit právními předpisy Velké Británie bez ohledu na pravidla, jimiž se řídí výběr právních předpisů. Tuto dohodu nesmíte postoupit ze zákona či jinak bez našeho předchozího písemného nebo emailového souhlasu. Tato smlouva je závazná a je vymahatelná vůči stranám a jejich nástupcům a nabyvatelům. Naše neschopnost prosadit přísné plnění všech ustanovení této dohody nebude představovat zřeknutí se našeho práva na následné vymáhání těchto ustanovení nebo jakákoli jiná ustanovení této dohody.


Neúspěch Vision For ve snaze použít nebo vynutit jakákoli práva nebo ustanovení Podmínek používání služby Vision For nezakládá vzdání se tohoto práva nebo ustanovení. Podmínky používání Programu, služeb Vision For představují ucelenou dohodu mezi Vámi a Vision For, určují vaše používání tohoto Programu, služeb Vision For a nahrazují všechna předchozí ujednání mezi Vámi a Vision For (včetně jakékoli předchozí verze Podmínek Partnerského Programu).


Jako Partner máte zakázáno se registrovat na stejné IČ, firmu, jméno a příjmení, pod sebe samého a jako partner máte zakázáno se přeregistrovat pod jiného Partnera pokud jste již registrován jako Partner či Uživatel. Změnu může udělit jen Vision For a to kdykoliv a bezdůvodně.

Jako Partner plně zodpovídáte za osobní údaje vašich Partnerů dle těchto Podmínek, kteří se registrovali pod vás i do celé vaší struktury. Případné zneužití je plně ve vaší zodpovědnosti a to i po ukončení všech služeb Vision For a těchto podmínek i VOP. Provozovatel nezodpovídá za případné zneužití osobních údajů Partnera Partnerem. 


Vyšší moc - pak-li že zasáhne vyšší moc, soud, politika, nouzový stav země pod kterou patří Vision For či jiný institut a bude nám zablokovaná činnost nebo nemožnost provozovat Vision For, služby Vision For, nemožnost poskytovat služby Vision For na 100% a nemožnost vyplácet provize, tak Partner od této chvíle nemůže nárokovat po Vision For provizi, na kterou má nárok a uživatel nemůže nárokovat služby Vision For i když ji sám zaplatil. Vision For o této skutečnosti bude partnera informovat, pakliže to bude možné.


Ztráta vydělaných provizí v rámci Partnerského programu Vision For

V případě deaktivace účtu nebo nezaplacení služby Vision For v platném termínu ztrácíte veškerou svou vybudovanou strukturu, organizaci jako Partner, Uživatel, Autor, Tvůrce a nemáte právo se jí dožadovat zpět po Vision For. Dnem nezaplacení služeb Vision For ztrácíte i veškeré provize v rámci partnerské spolupráce dle podmínek Partnerského programu Vision For nebo spolupráce jako Tvůrce dle podmínek Používání a využívání Aplikační služby, které jste vydělali z doby kdy jste měli aktivní službu Vision For a nemůžete je nárokovat po Vision For zpět. Provize nelze nárokovat po Vision For po datu splatnosti služby Vision For, nezaplacení služby Vision For a deaktivaci účtu Vision For. S tímto článkem bez výhrad souhlasíte.

Existuje však možnost napsat na technikou podporu (email je uveden na stránkách www.visionfor.net) s dotazem, zda-li je možné takto vybudovanou strukturu / organizaci vrátit zpět. Zde přesně popište důvody, proč nebylo možné službu Vision For řádně zaplatit. Vision For může k této možnosti přistoupit a vaši organizaci připsat zpět do vašeho účtu i s provizemi vámi vydělanými. Tyto důvody mohou být např. ze zdravotních důvodů apod. Je však na Vision For jestli k tomuto kroku přistoupí nebo nikoliv.

V případě, že se tak nestane během 180 dní od nezaplacení, organizace automatiky zaniká a žádné právo na zpětné načtení organizace i s provizemi již neexistuje.


Ochrana a evidence osobních údajů 

Budeme dodržovat všechny předpisy o ochraně osobních údajů platné pro danou zemi, a to v případě všech vašich osobních informací námi shromážděných. Veškerá legislativa o ochraně osobních údajů a evidence se řídí právem Velké Británie i GDPR. Podmínky zde Zásady ochrany osobních údajů.


Aktuální verze 15. května 2021.