Používání a využívání Aplikační služby

Používání a využívání Aplikační služby


Tyto podmínky jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Vision For (Dále také i “VOP”, “Všeobecné obchodní podmínky”)


Definice jsou platné pro tyto podmínky (dále také i “Podmínky”)


Hlavní definiční pojmy (modifikace nebo diakritika velká a malá písmena jsou v těchto podmínkách přípustné a platné)


Vision For a také i “My”, “Naše”, “Námi”, “Provozovatel”) - Vision For je provozovatel VISION FOR INC. LTD se sídlem Office Q 35a, Astbury Road, London, SE15 2NL, England na doméně www.visionfor.net všech služeb Vision For, tedy např. našich projektů FlixWeb.net a dalších.

Uživatel a také i “Vy”, “Vaše”, “Vámi”, “Člen“- registrovaný člen Vision For, který se registroval do služeb Vision For, stránek Vision For, Aplikačních služeb a využívá všechny tyto dostupné služby nebo další služby Vision For, je Tvůrcem, je Fanouškem, je Partnerem a může prohlížet dostupný uživatelský obsah Tvůrců, Vision For za určitých podmínek.

Tvůrce - aktivní uživatel, který vytváří uživatelský obsah pro uživatele a fanoušky

Fanoušek - uživatel, který sleduje jiného Tvůrce a prohlíží si jeho dostupný Uživatelský obsah

Zákazník a také i “Zájemce” - nakupují fanoušek, uživatel - ještě není registrovaný

Partner - uživatel, který se aktivně podílí na propagaci služeb Vision For, Vision For, stránek Vision For za provize dle Podmínek Partnerského programu Vision For

Údaje uživatelů - osobní údaje uživatele

Uživatelský obsah - jedná se o určený obsah na Aplikační službě, službě Vision For uživatelem, Tvůrcem, který je určený pro Fanoušky a uživatele za přesně daných podmínek.

Stránky Vision For a také i “Platforma” - služba “nástroj” pro vytváření editačních stránek pro sdílení obsahu uživatelem na subdoméně.

Služby Vision For a také i “Služby”, “nabídky” - všechny služby a produkty, které spol. Vision For nabízí (služby, produkty, stránky Vision For, účet Vision For, Aplikační služby, naše projekty, položky a další dle VOP kde je vše definované)

Projekty - služby a produkty třetích stran, tzn např. i vaše projekty (obsah, služby apod. na stránkách Vision For)

Přidružené projekty - služby a produkty třetích stran ve spolupráci s Vision For

Účet Vision For a také i “Administrace”, “Partnerský účet Vision For”, “Partnerský účet” - administrační prostředí pro editaci stránek Vision For, využívání služeb Vision For, zobrazení nákupů, obsahů, počítání provizí, vyplácení odměn, sdělení marketingových informací aj. Nachází se např. v našich projektech FlixWeb a dalších.

Provize a také i “Odměny”, “Příjmy” - jsou to peníze, určené k vyplacení partnera, Tvůrce za vykonanou aktivní reklamní činnost pro Vision For dle definovaných podmínek.

www.visionfor.net, a také i “webové stránky”, “Vsionfor.net” - zde se nachází naše služby Vision For, “naše projekty FlixWeb.net a jiné” u kterých mohou být dodatečné nebo upřesňující informace o našich projektech, službách Vision For a ty mohou odkazovat na jiné stránky Vision For. Na našich projektech i všech stránkách Vision For se mohou nacházet Registrace do služeb Vision For a VOP pro tyto služby. Pokud by zde dodatečné podmínky nebyly platí pro ně automaticky tyto VOP.

Registrace - jedná se o registraci uživatele, který se zaregistroval přes naše webové stránky nebo stránky Vision For, služby Vision For jakéhokoliv uživatele nebo partnera. Zaplatí li uživatel za služby Vision For, stránky Vision For náleží partnerovi, který ho zaregistroval odměna.

Aplikační služby a také “Super modul”, “AP služby”, Aplikační obsah” - jsou součástí služeb Vision For a jsou to nadstandardní služby, které jsou placené, bezplatné nebo v rámci různých balíčků služeb Vision For

Balíček a také i “balíčky” - jedná se o služby Vision For, kde dochází k členění služeb Vision For. Balíčky jsou bezplatné nebo placené a liší se funkcemi a vlastnostmi.

Poskytovatelé plateb - jedná se o firmy třetích stran, které spolupracují s Vision For a umožňují uživateli provádět platby a nebo přijímat peníze pro Tvůrce. Najdete je na webových sránkách www.visionfor.net a stránkách Vision For.

Pobídková platba platby, které provádí Vision For partnerům, kteří přivádějí nové uživatele tzv. fanoušky pro služby Tvůrců a ta se rovná 35% ze příjmu vydělaných Tvůrcem. Jedná se o provizi, která se dělí partnerům za aktivní propagaci služeb Vision For.

WWW stránky a také i “WWW webové stránky” - jsou jakékoliv stránky, kde propaguje partner stránky Vision For, Služby Vision For, Vision For nebo úplně cizí stránky.

Naše projekty a také “Naše projekty” - jedná se o další naše služby a produkty, které mohou mít dodatečné podmínky a je nutné se do nich zaregistrovat zvlášť. VOP se na tyto projekty vztahují také.

Položka a také i “položky” - všechny materiály, materiály ke stažení zde nedefinované vyskytujících se na stránkách Vision For a službách Vision For.

Provizní účet - účet na který se připisují provize pro tvůrce a partnera za aktivní reklamní činnost pro Vision For. Nachází se v účtu Vision For.


1.

O Aplikační službě Vision For


1.1.

Aplikační služby umožňují uživatelům na určitých službách Vision For, stránkách Vision For, účtu Vision For vytvořit si profil, nahrát fotografie, videa, tvořit texty, články, vytvořit online kurzy, členské sekce, promo pro webináře a semináře, obsah, produkty a nastavit si k některým těmto aplikačním službám cenu nebo měsíční předplatné splatnou jinými uživateli kteří si chtějí prohlédnout jejich uživatelský obsah, a tím generovat příjmy od fanoušků. Aplikační služby jsou součástí služeb Vision For, Stránek Vision For dle zařazení vstupního balíčku. Aplikační služby můžete zařadit do sdíleného katalogu (veřejného i neveřejného). Některé z těchto služeb jsou určené jen pro členy, některé jsou zadarmo a nebo se k nim nastaví cena. Aplikační služby jsou provozované Vision For, obsahová část je tvořena uživateli. Aktuálně spuštěné služby najdete na www.visionfor.net 


Aplikační služby jsou placené, neplacené nebo dostupné v rámci různých balíčků služeb Vision For pro uživatele i Vision For. Každý balíček může mít jiné možnosti aplikačních služeb. Aplikační služby mohou podléhat schvalování ze strany Vision For. Vision For má právo na neschválení služby bez udání důvodů a to kdykoliv. 

 

Aplikační služby, služby Vision For si může jakýkoliv zákazník nakoupit a po zakoupení se stává automaticky uživatelem a platí pro něho tyto podmínky a Všeobecné obchodní podmínky.


1.2.

Tyto podmínky upravují vaše používání Aplikačních služeb, stránek Vision For, služeb Vision For, včetně veškerého obsahu, funkcí a služeb nabízených na těchto nebo jejich prostřednictvím, ať už jsou součástí Vision For. Registrací a používáním Vision For tímto přijímáte a souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami a budete je dodržovat. Pokud s těmito podmínkami služby nesouhlasíte, nesmíte na služby Vision For přistupovat ani jej používat.


1.3.

Aplikační služby, služby Vision For jsou nabízeny a jsou k dispozici pouze uživatelům ve věku od 18 let. Používáním Aplikačních služeb, služeb Vision For prohlašujete a zaručujete, že je vám 18 let, že jste plnoletí, abyste mohli uzavřít závaznou smlouvu se společností Vision For. Pokud nesplňujete všechny tyto podmínky, nesmíte na Aplikační služby, služby Vision For přistupovat ani jej používat vč. uživatelského obsahu. Podrobněji zde: Zásady ochrany osobních údajů 


1.4.

Vision For nevlastní uživatelský obsah uživatelů na Aplikační službě, službě Vision For a pohledy vyjádřené uživateli na www.visionfor.net, www.flixweb.net a jejich službách Vision For nepředstavují pohledy Vision For. Všechny transakce a interakce týkající se obsahu uživatele na www.visionfor.net, službách Vision For jsou mezi uživateli. S výjimkou případů, kdy Vision For působí jako agent pro Tvůrce, aby přijímal platby za Tvůrce od fanouška (jak je dále popsáno v článku 1.5), nebude však odpovědný za jakoukoli transakci nebo interakci mezi Uživateli.


1.5.

V případě, že Vision For přijímá platby od fanoušků za účelem prohlížení uživatelského obsahu nahraného tvůrcem nebo s využitím interakce fanoušků, Vision For takové platby přijímá jménem tvůrce, a nikoli fanouška. Po obdržení platby přes služby Vision For, Vision For, nemá Tvůrce žádné právo jednat proti Fanouškovi za neplacení a Tvůrce je povinen umožnit Fanouškovi prohlížet Uživatelský obsah a využívat Interakci Fanouška (pokud je to relevantní). Odstavec 4 těchto podmínek dále popisuje platební proces.


1.6.

Vision For si vyhrazuje právo kdykoli a bez upozornění:


1.6.1.

upravovat, pozastavovat nebo ukončovat služby Vision For, Aplikační služby nebo jakoukoli jejich část;


1.6.2.

omezit, omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup k účtu Vision For, službám Vision For, Aplikačním službám a to jakékoli jeho části;


1.6.3.

smazat veškerý obsah, který zveřejníte na službách Vision For, Aplikačních službách jako tvůrce, pokud podle rozumného názoru Vision For nebude v souladu s těmito podmínkami a / nebo jakýmkoli příslušným zákonem;


1.6.4.

sledovat, jak používáte Aplikační služby, služby Vision For (včetně veškerého obsahu nebo zpráv, které zveřejňujete nebo vysíláte na služby Vision For, Aplikační služby), abychom si ověřili dodržování těchto podmínek a / nebo příslušných zákonů;


1.6.5.

vyšetřovat jakékoli podezření nebo údajné zneužití nebo nezákonné použití služeb Vision For, Aplikačních služeb a spolupracovat s donucovacími orgány při takovém vyšetřování;


1.6.6.

zveřejnit informace o vašem používání služeb Vision For, Aplikačních služeb v souvislosti s vyšetřováním donucovacích orgánů ohledně jakékoli podezření nebo údajné nezákonné činnosti nebo v reakci na zákonný soudní příkaz


1.6.7.

změnit poskytovatele plateb. Pokud to Vision For udělá, použije Vision For své přiměřené úsilí k ověření dobré víry a dobrého postavení nového poskytovatele plateb a upozornění uživatele a příslušné podrobnosti budou nahrány na uživatelský účet Vision For, služeb Vision For.


1.7

Vision For může čas od času omezit přístup k některým částem služeb Vision For, Aplikačních služeb Vision For nebo k celé webové stránce www.visionfor.net, www.flixweb.net a jiným stránkám Vision For, služeb Vision For uživatelům.


2.

Jak to funguje

Aplikační služba jsou nadstandardní nástroje služby Vision For popsané v bodě 1.1


Zkráceně lze


2.1. nahrát uživatelský obsah, aby jej mohli zobrazit ostatní uživatelé, nebo interakci s fanoušky, aby jej mohli použít ostatní fanoušci; a / nebo


2.2. platit za prohlížení uživatelského obsahu jiného uživatele nebo za použití interakce s fanouškem jiného uživatele.


3.

Registrace účtu Vision For


3.1

Chcete-li se stát Uživatelem aplikačních služeb, musíte se zaregistrovat a vytvořit uživatelský účet Vision For na Vision For, službách Vision For a vybrat si balíček, kde jsou aplikační služby dostupné.


3.2.

Souhlasíte s tím, že všechny informace, které poskytnete jako uživatel nebo jinak, mimo jiné včetně informací poskytovaných prostřednictvím použití jakýchkoli interaktivních funkcí na Vision For, službách Vision For, webových stránkách, se řídí Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Vision For a souhlasíte, že jste si vědomi toho, jak a proč Vision For zpracovává vaše osobní údaje, jak je stanoveno v Zásadách ochrany osobních údajů Vision For.


3.3.

Chcete-li Aplikační službu používat, budete muset využít jeden z balíčků, který Aplikační službu poskytuje.


3.4.

Jako Tvůrce budete dostávat výplaty provizí na provizní účet v účtu Vision For, kde si můžete dle podmínek VOP, Partnerský program Vision For nechat vyplatit provizi. Oddíl 4 dále popisuje platební procesy.


3.5.

Pokud jste Tvůrce a chcete dostávat výplaty provizí vztahují se na vás automaticky podmínky Partnerského programu Vision For, VOP a také podmínky popsané v Oddíl 4. kde popisujeme procesní platby a provize, které vám náleží.


3.6.

Provize, které jako tvůrce získáte od fanoušků, vám budou vypláceny v souladu s těmito podmínkami, odstavce 4 a Partnerskému programu Vision For.


3.7.

Vision For neodpovídá za to, že Tvůrce nezíská potřebná povolení k podnikatelské činnosti nebo za to, že nezaplatí příslušné daně, odvody nebo si nesplní jiné závazky vůči jeho státu vyplývající z jeho podnikatelské činnosti.


3.8.

Vision For si vyhrazuje právo deaktivovat tuto Aplikační službu kdykoli a podle vlastního uvážení Vision For z jakéhokoli nebo bez důvodu.


4.

Předplatné, nákupy a výplaty příjmů


4.1.

Vision For zajistí, aby Poskytovatelé plateb zajistili, že Tvůrci obdrží provizi od Vision For s tím rozdílem, že mezi příjmem a provizí pro Tvůrce (autora) bude poplatek za správu pro Vision For, poplatky za pobídkové platby pro partnery a to vybíraný Vision For. 

Poplatek za správu je za poskytování, údržbu a provoz, stránek Vision For, registračního formuláře, webových stránek, služeb Vision For. 


Platby splatné poskytovatelům plateb mohou být odečteny od provize pro Tvůrce ve výši maximálně 5%.


Poplatky pro partnery, Vision For a provize pro Tvůrce,


4.1. a) Provize pro Tvůrce / partnery / Vision For při vlastní propagaci


Pokud Tvůrce aplikační služby sám aplikační službu prodá na svém webu, získá dle Partnerského programu Vision For 80% provizi z příjmu generovanými platícími fanoušky.

15% je poplatek za správu, podporu, servis, údržbu, provoz stránek Vision For, webových stránek, služeb Vision For vybíraný Vision For z příjmu (provizního obratu) generovaného platícími fanoušky za prohlížení obsahů Tvůrců.
Pobídková platba tzn. motivační odměna 5% se rozděluje do Manažerských provizí pro naše partnery.


4.1. b) Provize pro Tvůrce / Partnery / Vision For při propagaci partnerem


Provize pro Tvůrce (autora) bude 40% - 50% z příjmů generovaných platícími fanoušky za prohlížení uživatelského obsahu, který jste nahráli, nebo za použití interakce fanoušků při zakoupení na jiných stránkách Vision For než Tvůrce.


Pobídková platba tedy motivační odměna za propagaci dle Partnerského programu Vision For činí 35% + 5% (Celkem 40%) pro partnery z příjmu (provizního obratu) a to při zakoupení aplikační služby.


15% je poplatek za správu, podporu, servis, údržbu, provoz stránek Vision For, webových stránek, služeb Vision For vybíraný Vision For z příjmu (provizního obratu) generovaného platícími fanoušky za prohlížení obsahů Tvůrců.


4.1. c) dále ...


Vision For má právo měnit poplatky pro partnery, poplatky pro Vision For za servis a provize pro Tvůrce (autory) kdykoliv a to v závislosti na speciálních slevových akcí. Vision For vždy do účtu Vision For dá pro všechny uživatele, Tvůrce, partnery upozornění, kdy se tak bude dít a v jakých procentuálních hodnotách.


Podmínky provizí nebo podmínek můžou být upřesněny u každé Aplikační služby.


4.2.

Chcete-li zobrazit uživatelský obsah nebo využít interakci fanoušků na Vision For, musíte si nejprve vybranou službu Vision For, Aplikační službu zaplatit nebo využít zadarmo a registrovat se do účtu Vision For a stát se uživatelem. Při placení musíte přidat platební kartu a poté zaplatit vybranou službu Vision For, Aplikační službu. Po přihlášení k účtu Vision For najdete uživatelský obsah se službou Vision For, kterou jste si vybrali. Údaje o vaší platební kartě budou předány poskytovateli plateb, který převezme platbu z vaší platební karty a zaplatí ji na účet Vision For.


4.3.

V závislosti na tom, jak používáte pouze fanoušky, bude poskytovatel plateb brát měsíční platby nebo platby za jednorázové nebo opakované nákupy, jako je interakce od registrovaných uživatelů. Opakované platby můžete kdykoli zrušit vypnutím ve vašem účtu Vision For nebo kontaktováním Vision For na adrese visionforassistance@gmail.com. Pokud zrušíte své měsíční platby, bude vám i nadále umožněno prohlížet obsah uživatele Tvůrce až do konce stávajícího fakturačního období, po kterém již nebudou z vaší platební karty přijímány žádné další platby a již nebudete moci zobrazit relevantní Uživatelský obsah tvůrce.


4.4.

Vision For přijímá výnosy a drží provizi jménem příslušného tvůrce, nikoli vaším jménem jako fanoušek nebo uživatel obsahu Tvůrce. Jakmile Vision For od vás jako fanouška obdrží platbu, nemáte žádnou další odpovědnost vůči příslušnému tvůrci a tvůrce vám jako fanouškovi umožní prohlížet uživatelský obsah nebo využívat interakci s fanoušky.


4.5.

Vision For převezme výplatu od fanouška a bude držet provizi ve funkci Vision For jako Agenta pro Tvůrce.


4.6.

Všechny platby za zobrazení uživatelského obsahu na Aplikační službě nebo za použití interakce s fanoušky jsou konečné a nevratné.


Pokud však nastane situace, kdy bude nutné platbu fanouškovi vrátit, bude odebrána z výdělku příjmu Tvůrce. Tvůrce může být upozorněn na vrácení peněz. Pokud Tvůrce peníze nevrátí, tak fanoušek nebude po Vision For peníze nárokovat zpět. Peníze budou vymáhány od Tvůrce a to fanouškem a na vůli fanouška. Vision For však udělá vše pro to, aby fanoušek peníze zpět obdržel. Vision For rozhoduje dle vlastního uvážení, jestli tato skutečnost nastane a to po důkladném přezkoumání možné události.


4.7.

Tvůrci aplikační služby bude vyplacena provize nejdříve po 14 až 30 denní lhůtě od zaplacení fanouškem.

Pokud Tvůrce obsah smaže nebo nedodá v inzerované podobě pro fanouška, provize Tvůrci vyplaceny nebudou a ani je nemůže po Vision For nárokovat. Jen Vision For rozhoduje o vyplacení provizí pro Tvůrce a to dle vlastního uvážení.


5. Kredity peněženky


5.1.

Fanoušek si může předplatit částku na jeho kreditovou peněženku a poté může z této kreditové peněženky platit obsah Tvůrcům.


5.2.

Kredity peněženky jsou nepřenosné a jakékoli nevyužité kredity Peněženky nelze vybrat.


5.3.

Jakmile některý z fanoušků uplatní některý z kreditů v peněžence v souladu s bodem 5.1 výše, kredity v peněžence jsou nevratné.


5.4.

Nákupy na službách Vision For, stránkách Vision For, Aplikačních službách nelze dělit. Pokud se fanoušek pokusí o nákup, který je vyšší než částka zbývajících kreditů v peněžence, bude z připojené platební karty fanouškovi účtována celá částka.


5.5.

Kredity peněženky podléhají maximální částce, kterou čas od času určí Vision For.

 

6. Deaktivace účtu


6.1.

Pokud si přejete deaktivovat své aktivační služby, můžete tak učinit v účtu Vision For. Deaktivace může podléhat schvalováním ze strany Vision For.


6.2.

Pokud jste fanouškem, dojde k deaktivaci účtu, jakmile to bude rozumně možné. Už vám nebudou účtovány poplatky ani nebudete mít přístup k uživatelskému obsahu. Jakákoli předplatná budou smazána a nelze je následně obnovit.


6.3.

Pokud jste Tvůrce, můžete své členství deaktivovat, až když vyprší vaše poslední předplatné fanoušků, a vy jste vybrali jakýkoli zůstatek na svém účtu.


6.4.

Pokud je Uživatel Tvůrcem i Fanouškem, bude účet deaktivován ve dvou fázích (Fanoušek a poté Tvůrce).


6.5.

Po úspěšném smazání vašeho účtu obdržíte e-mailové potvrzení.


7. Práva k duševnímu vlastnictví


7.1.

Kromě uživatelského obsahu Tvůrce je webová stránka, služby Vision For, Aplikační služby a celý její obsah, funkce a funkce (včetně, ale bez omezení na všechny informace, software, text, displeje, obrázky, video a audio a jejich design, výběr a uspořádání), vlastněné společností Vision For, poskytovateli licencí Vision For nebo jinými poskytovateli takových materiálů a jsou chráněni mezinárodními autorskými právy, ochrannými známkami, patenty, obchodními tajemstvími a dalšími zákony o duševním vlastnictví nebo vlastnických právech.


7.2.

Nesmíte reprodukovat, distribuovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, veřejně zobrazovat, veřejně předvádět, znovu publikovat, stahovat, ukládat nebo přenášet žádný z materiálů na webových stránkách, službách Vision For kromě následujících případů:


7.2.1

můžete ukládat soubory, které jsou automaticky ukládány do mezipaměti vaším webovým prohlížečem pro účely vylepšení zobrazení; a


7.2.2.

můžete si vytisknout nebo stáhnout jednu kopii přiměřeného počtu stránek Webové stránky, služeb Vision For, Aplikačních služeb pro své osobní, nekomerční použití a nikoli pro další reprodukci, publikaci nebo distribuci.


7.3.

Pokud vytisknete, zkopírujete, upravíte, stáhnete nebo jiným způsobem použijete nebo poskytnete jakékoli jiné osobě přístup k jakékoli části účtu Vision For, služeb Vision For, webových stránek v rozporu s podmínkami, vaše právo používat, účet Vision For, služby VisionFor, webovou stránku okamžitě končí a vy musíte podle volby Vision For vrátit nebo zničit jakékoli kopie materiálů, které jste vytvořili.


7.4.

Kromě uživatelského obsahu na vás není přeneseno žádné právo, titul ani podíl na webových stránkách, službách Vision For, účtu Vision For ani na jakýkoli obsah webových stránek a veškerá práva, která nejsou výslovně udělena, si vyhrazuje Vision For. Jakékoli použití webových stránek, služeb Vision For, které není výslovně povoleno těmito podmínkami, je porušením těchto podmínek a může porušovat autorská práva, ochranné známky a další zákony.


7.5.

Název, logo a všechny související názvy, loga, názvy produktů a služeb, vzory a slogany Vision For jsou ochranné známky společnosti Vision For nebo jejích přidružených společností nebo poskytovatelů licencí. Tyto značky nesmíte používat bez předchozího písemného souhlasu Vision For. Všechny ostatní názvy, loga, názvy produktů a služeb, vzory a slogany na webových stránkách, službách Vision For jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.


8. Licence


8.1.

V souladu se všemi podmínkami, omezeními a omezeními obsaženými v těchto podmínkách vám udělujeme podmíněnou, odvolatelnou, nepřenosnou, nesublicencovatelnou, nevýhradní a omezenou licenci k používání aplikačních služeb, webových stránek, služeb Vision For pro vaše vlastní zákonné a osobní používání. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že výše uvedená licence může být společností Vision For zrušena a ukončena kdykoli a z jakéhokoli důvodu (mimo jiné i v případě, že porušíte tyto podmínky nebo jakýkoli příslušný zákon). Jakékoli použití, Aplikačních služeb, služeb Vision For, Vision For jiným způsobem, než jak je výslovně povoleno těmito podmínkami, je přísně zakázáno. Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, si vyhrazuje Vision For.


8.2.

Vision For nezaručuje, že webové stránky, služby Vision For, Aplikační služby jsou kompatibilní se všemi zařízeními a operačními systémy. Je vaší výhradní odpovědností určit, zda je služba Vision For, stránky VisionFor, Aplikační služby kompatibilní s vaším zařízením.


9. Přijatelné použití


9.1.

Vision For vyžaduje, aby všichni uživatelé při používání Aplikační služby, služby Vision For vždy respektovali a dodržovali níže uvedené Podmínky.


9.2.Nesmíte:


9.2.1.

Používat služby Vision For, Aplikační služby jinak než pro vlastní zákonné a osobní použití v souladu s těmito podmínkami.


9.2.2.

Vydávat se za Vision For, za zaměstnance Vision For, jiného uživatele nebo jakoukoli jinou osobu nebo entitu nebo nepravdivě uvádět, navrhovat nebo jinak zkreslovat jakékoli přidružení, schválení, sponzorství mezi vámi a Vision For nebo jakoukoli jinou osobou nebo entitou;


9.2.3.

Falšovat informace o registraci účtu nebo neoprávněně využívat informace nebo obsah jiné osoby.


9.2.4.

Používat služby Vision For, Aplikační služby jakýmkoli způsobem nebo k jakýmkoli nezákonným nebo nezákonným účelům, včetně zapojení do jakékoli činnosti, která porušuje jakékoli právo jakékoli osoby nebo subjektu.


9.2.5.

Kopírovat, reprodukovat, distribuovat, upravovat nebo vytvářet odvozená díla z jakékoli části služby Vision For, Aplikační služby bez výslovného písemného souhlasu Vision For;


9.2.6.

Používat služby Vision For, Aplikační služby za účelem vykořisťování, poškozování nebo pokusu o jakékoli vykořisťování nebo ublížení nezletilým tím, že je vystavíte nevhodnému obsahu atd.


9.2.7.

Přenášet nebo obstarávat zasílání jakýchkoli reklamních nebo propagačních materiálů, včetně jakékoli „nevyžádané pošty“, „řetězového dopisu“, „spamu“ nebo jakékoli jiné podobné výzvy.


9.2.8.

Zapojit se do jakéhokoli jiného chování, které omezuje nebo brání komukoli v užívání nebo užívání webových stránek, služby Vision For, Aplikační služby, nebo které, jak stanoví Vision For, může poškodit Vision For nebo uživatele služeb Vision For, webových stránek nebo je vystavit odpovědnosti.


9.3. Nebudete vytvářet, nahrávat, zveřejňovat, zobrazovat, publikovat ani distribuovat Uživatelský obsah, který:


9.3.1.

je obscénní, nezákonný, podvodný, pomlouvačný, urážlivý, nenávistný, diskriminační, výhružný nebo obtěžující nebo jakýmkoli způsobem podněcující k násilí nebo porušující některých z výše uvedených zákazů,


9.3.2.

porušuje jiné autorské právo, ochrannou známku, právo na soukromí, právo na publicitu nebo jiné vlastnictví či osobní právo (například používání jména, podoby, image nebo jiné identity jiné osoby bez řádného souhlasu),


9.3.3.

propaguje nebo inzeruje eskortní služby, pornografické materiály. (Výjimku tvoří akty, glamour. Pro tyto specifické služby je třeba vaše verifikace - stačí nám napsat email, který je uveden v kontaktech na www.flixweb.net, www.visionfor.net a je možné takový obsah dávat jen s upozorněním po 18+) 


9.3.4.

propaguje nebo inzeruje střelné zbraně nebo jiné zbraně, drogy nebo příslušenství k drogám,


9.3.5.

propaguje jakoukoli nezákonnou činnost nebo obhajuje, propaguje nebo napomáhá jakémukoli protiprávnímu jednání,


9.3.6.

způsobuje obtěžování, nepohodlí nebo zbytečnou úzkost nebo je pravděpodobné, že rozruší, uvede do rozpaků, poplaší nebo obtěžuje jakoukoli jinou osobu,


9.3.7.

budí dojem, že pochází z Vision For nebo jiné osoby či subjektu nebo je schválen Vision For, pokud tomu tak není.


9.4.

Nebudete odstraňovat, mazat, upravovat ani zasahovat do žádného upozornění o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných vlastnických právech obsažených v jakémkoli uživatelském obsahu, který nevlastníte.


9.5.

Služby Vision For, Aplikační služby nesmíte používat žádným způsobem, který by mohl webové stránky, služby Vision For deaktivovat, přetížit, poškodit nebo poškodit nebo narušit používání webových stránek, služby Vision For jinou stranou, včetně jejich schopnosti zapojit se do aktivit v reálném čase prostřednictvím webových stránek, služeb Vision For.


9.6.

Nesmíte dekompilovat, rozebírat, zpětně analyzovat nebo se jinak pokoušet objevit nebo okopírovat zdrojový kód služby Vision For, Aplikační služby a Vision For.


9.7.

Nebudete žádným způsobem zasahovat do provozu služby Vision For, Aplikační služby nebo jakéhokoli serveru, sítě nebo systému spojeného se služby Vision For, Aplikační služby, Vision For mimo jiné včetně hackerství, bombardování pošty, zaplavování, přetížení nebo útoků typu „odepření služby“; zkoumání, skenování nebo testování zranitelnosti webových stránek, služeb Vision For nebo jakéhokoli serveru, sítě nebo systému spojeného s webem; porušování nebo obcházení brány firewall, šifrování, zabezpečení nebo ověřování; přístup k informacím, které pro vás nejsou určeny, nebo přístup k účtu jiného uživatele, ke kterému nemáte výslovný přístup.


9.8.

Nesmíte používat služby Vision For, Aplikační služby k žádným neautorizovaným účelům, mimo jiné za účelem budování konkurenčního produktu nebo služby, výkonu nebo funkčnosti nebo k jakýmkoli jiným konkurenčním účelům;


9.9.

Nesmíte používat žádný automatizovaný program, nástroj nebo proces (mimo jiné včetně webových prohledávačů, robotů, pavouků robotů a automatických skriptů) k přístupu služby Vision For, Aplikační služby nebo k jakémukoli serveru, síti nebo systému spojenému služby Vision For, Aplikační služby nebo k těžbě, shromažďování nebo shromažďovat obsah nebo informace od Vision For služby, Vision For, Aplikační služby.


9.10.

Nesmíte dále používat služby Vision For, Aplikační služby, pokud porušujete tyto podmínky.


9.11.

Veškerý zveřejněný obsah, který nahlásí jiný Uživatel nebo služby Vision For, Aplikační služby a který je Vision For považován za nepřijatelný, bude smazán a Uživatel o tom bude informován e-mailem. Uživatelé, kteří opakovaně porušují zásady přijatelného použití Vision For, mohou být deaktivováni. Pokud Vision For zjistí, že je Uživatel nezletilý, Vision For okamžitě deaktivuje účet daného Uživatele a smaže všechny informace a obsah tohoto Uživatele ze služby Vision For, Aplikační služby be náhrady škody. Jste-li rodičem nebo zákonným zástupcem a víte, že se vaše nezletilé dítě zaregistrovalo na služby Vision For, Aplikační služby, prosím okamžitě informujte Vision For na visionforassistance@gmail.com


9.12.

Registrací účtu Vision For, služby Vision For, Aplikační služby Vision For prohlašujete a zaručujete, že:


9.12.1.

máte alespoň 18 let;


9.12.2.

budete plně dodržovat tyto podmínky;


9.12.3.

přijímáte plnou odpovědnost za použití služby Vision For, Aplikační služby na jakémkoli zařízení bez ohledu na to, zda je či není ve vašem vlastnictví;


9.12.4.

přijímáte plnou odpovědnost za jakýkoli uživatelský obsah, který jste vytvořili nebo poskytli a souhlasíte s tím, že jste majiteli uživatelského obsahu; a


9.12.5.

vaše použití služby Vision For, Aplikační služby neporuší tyto podmínky ani žádné příslušné zákony.


9.13.

Pokud používáte služby Vision For, Aplikační služby obchodním jménem nebo jiného subjektu, zaručujete, že jste oprávněni udělit všechny licence stanovené v těchto Podmínkách nebo z nich vyplývající, a že jste oprávněni zavázat obchodní nebo jiný subjekt k těmto Podmínkám.


10.Uživatelský obsah


10.1. Vytvořením a publikováním uživatelského obsahu na službě Vision For, Aplikační službě dáváte svým fanouškům oprávnění k přístupu a prohlížení (stahování nebo kopírování je povoleno nebo zamítnuto Tvůrcem nebo Vision For) vašeho uživatelského obsahu na službě Vision For, Aplikační službě pro vlastní zákonné a osobní použití. Po každém vložení také prohlašujete, zaručujete a zavazujete se že:


10.1.1. vlastníte, máte platnou licenci nebo jinak kontrolujete všechna práva k vašemu uživatelskému obsahu;


10.1.2. v rozsahu, v jakém váš uživatelský obsah zahrnuje nebo využívá jakýkoli majetek třetí strany, jste zajistili všechna práva, licence, písemné souhlasy a vydání, která jsou nezbytná pro použití takového majetku třetích stran ve vašem uživatelském obsahu;


10.1.3. nezveřejníte žádný obsah zobrazující jakoukoli osobu mladší 18 let,


10.1.4. zkontrolovali jste a udržujete písemnou dokumentaci dostatečnou k potvrzení, že všechny subjekty vašeho příspěvku jsou ve skutečnosti starší 18 let; a


10.1.5. váš uživatelský obsah není důvěrný a bude vašim fanouškům k dispozici na službě Vision For, Aplikační službě Vision For, webových stránkách.


10.2. Udělujete Vision For a Našim nabyvatelům licence, nástupcům a postupujete právo používat, reprodukovat, upravovat, provádět, zobrazovat, distribuovat a jinak sdělovat jakýkoli takový materiál třetím stranám.

Pro upřesnění: Tato klauzule existuje, abychom mohli váš obsah použít přidáním designu, textu a vodoznaků a zpřístupnit váš obsah uživatelům, jakož i pro další běžné operace na našich webových stránkách, službách Vision For, aplikačních službách. Váš obsah u služeb Vision For, Aplikačních služeb nikdy neprodáme na cizí platformy bez vašeho souhlasu.


10.3. Berete na vědomí, že jste zodpovědní za jakýkoli uživatelský obsah, který zadáte nebo k němu přispějete a nesete plnou odpovědnost za takový obsah, včetně jeho zákonnosti, spolehlivosti, přesnosti a přiměřenosti.


10.4. Vision For, nástupce Vision For není v plném rozsahu zodpovědný ke všem závazkům, nákladům, výdajům, škodám a ztrátám (včetně jakýchkoli přímých, nepřímých nebo následných ztrát, ztráty zisku, ztráty pověsti a všech úroků, pokut a právních nákladů (vypočteno) na základě plného odškodnění) a všechny další přiměřené profesionální náklady a výdaje, které vzniknou nebo vzniknou v souvislosti s vaším uživatelským obsahem.


10.5. Vision For není odpovědný ani odpovědný žádné třetí straně za obsah nebo přesnost jakéhokoli uživatelského obsahu zveřejněného vámi nebo jakýmkoli jiným uživatelem služeb Vision For, stránek Vision For, webových stránek, www stránek.


10.6. Po registraci na službě Vision For, Aplikační službě také souhlasíte, že budete působit jako správce záznamů o obsahu, který nahráváte na služby Vision For, Aplikační služby.


10.7. Uživatelský obsah může podléhat schválením ze strany Vision For.


Zamítnutí zveřejnění uživatelského obsahu může Vision For bez udání důvodů.


10.8. Váš uživatelský obsah musí zůstat na službách Vision For, Aktivizačních službách po dobu platících zákazníků. V opačném případě nesete plně odpovědnost za ztrátu tohoto uživatelského obsahu a fanoušek tak může po vás jako Tvůrci obsahu vymáhat náhradu škody.


10.9. Jakékoli dotazy týkající se uživatelského obsahu lze vyřešit zasláním e-mailu na adresu visionforassistance@gmail.com


11. Odkazy z webových stránek, stránek Vision For

Pokud služby Vision For, Aplikační služby obsahují odkazy na jiné www stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaše pohodlí. To zahrnuje odkazy obsažené v reklamách, mimo jiné včetně bannerových reklam a sponzorovaných odkazů. Vision For nemá žádnou kontrolu nad obsahem těchto www stránek nebo zdrojů a nepřijímá žádnou odpovědnost za ně ani za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku jejich používání. Pokud se rozhodnete vstoupit na některý z www stránek třetích stran propojených se službami Vision For, Aplikačními službami, činíte tak výhradně na své vlastní riziko a v souladu s podmínkami používání těchto služeb Vision For a Aplikačními službami..


12. Program doporučení

Vision For nabízí Partnerský program doporučení, který motivuje uživatele, aby představili služby Vision For, Aplikační služby, Vision For dalším lidem, kteří mají zájem stát se uživateli. Podmínky Partnerského programu Vision For zde 


13. Zřeknutí se záruk; Omezení odpovědnosti


13.1.

Používáním služby Vision For, Aplikační služby potvrzujete a souhlasíte následovně:


13.1.1.

Služby Vision For, Aplikační služby a všechny jeho služby a funkce jsou poskytovány bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných. V maximálním rozsahu povoleném zákonem se Vision For zříká veškerých záruk, výslovných nebo předpokládaných, ve vztahu ke službám Vision For, Aplikačním službám a všem jeho službám a funkcím, mimo jiné včetně předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. Vision For nezaručuje ani nezaručuje přesnost, užitečnost, úplnost nebo spolehlivost služby Vision For, Aplikační služby ani výsledky vašeho používání služby Vision For, Aplikační služby. Vision For se zříká veškeré odpovědnosti a odpovědnosti vyplývající z toho, že se na tyto materiály spoléháte vy nebo jakýkoli jiný návštěvník, služeb Vision For, webových stránek, www stránek, nebo kýmkoli, kdo může být informován o kterémkoli z jeho obsahu. Vision For také neručí ani nezaručuje, že služby Vision For, Aplikační služby a všechny jeho služby a funkce budou k dispozici v konkrétním čase nebo místě; že služby Vision For, Aplikační služby a všechny jeho služby a funkce budou bezpečné, nepřerušované a bezchybné; že jakákoli závada nebo chyba bude opravena; nebo že společnost Vision For a všechny její služby a funkce neobsahují viry ani jiné škodlivé součásti. Jste odpovědní za implementaci dostatečných postupů a kontrolních bodů k uspokojení vašich konkrétních požadavků na antivirovou ochranu a přesnost vstupu a výstupu dat, a pro udržování externích prostředků pro služby Vision For, webové stránky, www stránka pro jakoukoli rekonstrukci jakýchkoli ztracených dat. V plném rozsahu stanoveném zákonem nebude Vision For odpovědný za žádné ztráty nebo škody způsobené distribuovaným útokem typu odmítnutí služby, viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiné vlastnický materiál v důsledku vašeho používání, služeb Vision For, webové stránky nebo jakýchkoli služeb nebo položek získaných prostřednictvím služeb Vision For, webové stránky nebo v důsledku stahování jakéhokoli materiálu zveřejněného na webové stránce, službách Vision For nebo na jakékoli webové stránce, službách Vision For s ní spojené. Vaše používání služeb Vision For, Aplikačních služeb a jeho služeb a funkcí bude výhradně a zcela na vaše vlastní riziko.


13.1.2.Vision For nezaručuje, že používání webových stránek, služby Vision For, Aplikační služby bude nepřetržité a bezchybné dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu, protože Vision For bude možná muset čas od času provádět údržbu webových stránek, služeb Vision For, Aplikačních služeb. Vision For však vynaloží své přiměřené úsilí k provedení jakékoli takové údržby webových stránek, služeb Vision For, Aplikačních služeb mimo pracovní dobu (mezi 9:00 a 17:00 britského času) a Vision For se bude snažit o přiměřené upozornění, ale to nemusí být vždy možné;


13.1.3. Vision For nebude v žádném případě odpovědný (striktně ani jinak) ve smlouvě, občanskoprávním jednání, nedbalosti, objektivní odpovědnosti nebo na základě jakéhokoli jiného právního či spravedlivého principu za jakékoli nepřímé, náhodné, příkladné, zvláštní, represivní nebo následné škody (včetně a bez omezení)


13.1.4. V žádném případě nepřesáhne celková a souhrnná odpovědnost Vision For vůči vám a / nebo ostatním za jakékoli nároky vyplývající z nebo související s vaším používáním (nebo vaší neschopností používat) služby Vision For, Aplikační služby nebo jakoukoli z jeho služeb nebo funkcí, přesahující sto liber šterlinků (100,00 GBP). To nemá vliv na odpovědnost, kterou nelze podle platných zákonů vyloučit nebo omezit.


13.2. Protože některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody nebo celkovou odpovědnost, výše uvedené omezení se vás nemusí týkat. V takovém případě bude naše celková a souhrnná odpovědnost vůči vám vyplývající z nebo související s vaším používáním (nebo vaší neschopností používat) Služby Vision For, Aplikační služby nebo jakoukoli z jeho služeb nebo funkcí omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem, nebo pokud není je specifikováno, sto liber šterlinků (100,00 GBP).


14. Odpovědnost uživatele a odškodnění


14.1. Používáním služeb Vision For souhlasíte s tím že budete chránit Vision For a naše zaměstnance, agenty, zástupce, nástupce a postoupení proti jakýmkoli a všem nárokům, požadavkům, důvodům jednání, žalobám, žalobám, řízením, rozsudkům, příkazům, škodám, odpovědnostem ztráty, náklady a výdaje (mimo jiné včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení a nákladů na právní zastoupení) vyplývající z nebo související s některým z následujících případů:


14.1.1. vaše používání Vision For nebo kterékoli z jeho služeb Vision For, Aplikačních služeb nebo funkcí;


14.1.2. jakýkoli uživatelský obsah vytvořený, publikovaný nebo jinak zpřístupněný na službách Vision For, Aplikačních službách vámi;


14.1.3. jakákoli transakce nebo interakce mezi vámi a jakýmkoli jiným Uživatelem a Vision For / nebo


14.1.4. vaše porušení podmínek nebo platných zákonů.


14.2. Bez ohledu na to, že Vision For byl jmenován agentem Tvůrce, aby zaplatil provizi pro autory tak Vision For, Fanoušci a Tvůrce jsou nezávislí dodavatelé a jsou odpovědní za plnění všech svých příslušných zákonných nebo zákonných povinností. To se vztahuje na platby jakýchkoli daní nebo jiných plateb řádně požadovaných regulačním orgánem. Pokud uživatel tyto povinnosti nesplní, pak odškodní Vision For za jakékoli ztráty nebo výdaje, včetně doby správy, která v důsledku toho vznikne Vision For.

 

15. Rozhodné právo a řešení sporů


15. 1. Vy a Vision For souhlasíte s tím, že tyto Podmínky se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy Velké Británie (bez ohledu na jejich ustanovení o kolizi zákonů) a že jakýkoli spor mezi vámi a Vision For týkající se služeb Vision For, Aplikačních služeb nebo vyplývající ze souvislostí těchto podmínek budou řešeny výlučně u soudů Velké Británie.

Pokud to zákon umožní, může Vision For tyto spory řešit v Evropské Unii nebo v jiné zemi.

Velká Británie se od 1.1.2021 stává samostatným státem a tím nemusí být však dotčena možnost řešit spory v Evropské Unii i po tomto datu. Vždy se bude vycházet z aktuální situace a dohody či nedohody mezi Velkou Británií a Evropskou Unií nebo jiného státu. Řešení sporu začíná datem řešení sporu. Soudy k řešení sporů i místo pokud to zákon umožní si vybírá přednostně Vision For ne uživatel.


15.2. S výjimkou případů, kdy to příslušné zákony zakazují, musí být jakýkoli váš nárok nebo důvod žaloby týkající se společnosti Vision For nebo vyplývající z těchto podmínek nebo související s těmito podmínkami podán do jednoho roku poté, co takový nárok nebo důvod žaloby vznikl, nebo musí být navždy promlčen.


16. Zřeknutí se a oddělitelnosti


16.1. Zřeknutí se jakékoli podmínky nebo podmínek stanovených v těchto podmínkách nebude považováno za další nebo pokračující se zřeknutí takové podmínky nebo podmínky nebo zřeknutí se jakékoli jiné podmínky nebo podmínky a jakékoli neuplatnění práva nebo ustanovení podle těchto podmínek nebude představovat zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.


16.2. Pokud bude kterékoli ustanovení těchto podmínek považováno soudem nebo jiným soudem příslušné jurisdikce za neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné z jakéhokoli důvodu, bude takové ustanovení vyloučeno nebo omezeno na minimální rozsah tak, aby zbývající ustanovení podmínek zůstala v platnosti plná síla a účinek.


17. Všeobecné

1. Podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a Vision For týkající se webových stránek, služeb Vision For, Aplikačních služeb a bez výhrad s těmito podmínkami souhlasíte. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, tuto Službu Vision For, Aplikační službu nepoužívejte.

2. Zákon o smlouvách (právech třetích stran) z roku 1999 je vyloučen.

3. Fanoušek, Uživatel nemá možnost požadovat náhradu škody od Vision For, ani vrácení peněz v případě že Tvůrce obsahu svůj účet předčasně deaktivoval i s obsahem. Fanoušek, Uživatel toto riziko nese každý sám za sebe a musí si tak rozmyslet, zda-li své peníze poskytne za obsah Tvůrce, uživatele.


18.

V případě nezaplacení služby Vision For v platném termínu ztrácíte veškeré provize, které jste získal v době platnosti vybudované vámi díky placeným fanouškům. Váš uživatelský obsah vám zůstává a je nadále platný pro všechny platící fanoušky. Provize nelze nárokovat po Vision For po datu splatnosti služby Vision For, nezaplacení služby Vision For nebo deaktivaci účtu Vision For. S tímto článkem bez výhrad souhlasíte.

Existuje však možnost napsat na technickou podporu (email je uveden na stránkách www.visionfor.net) s dotazem, kde přesně popište důvody, proč nebylo možné službu Vision For řádně zaplatit. Vision For může k této možnosti přistoupit a vaše provize připsat zpět do vašeho účtu i s provizemi vámi vydělanými. Tyto důvody mohou např. ze zdravotních důvodů apod. Je však na Vision For jestli k tomuto kroku přistoupí nebo nikoliv.

V případě, že se tak nestane během 180 dní od nezaplacení, provize automatiky propadají Vision For a žádné právo na zpětné připsání provizí již neexistuje.


19.

Ochrana a evidence osobních údajů 

Budeme dodržovat všechny předpisy o ochraně osobních údajů platné pro danou zemi, a to v případě všech vašich osobních informací námi shromážděných. Veškerá legislativa o ochraně osobních údajů a evidence se řídí právem Velké Británie i GDPR. Podmínky zde Zásady ochrany osobních údajů


20.

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy, komentáře, stížnosti nebo obavy týkající se Vision For, kontaktujte náš tým podpory na adrese visionforassistance@gmail.com


Aktuální verze 15. května 2021.